Reference

ALFA–NUR je u poslednjih nekoliko godina realizirala veći broj projekata i ostvarila saradnju u različitim segmentima poslovanja sa uglednim partnerima: gradovima, općinama, javnim ili privatnim preduzećima u BiH. Neki od najznačajnijih projekata se odnose na saradnju sa slijedećim partnerima:

• Grad Tuzla
• Termoelektrana Tuzla
• Rudnici Kreka Tuzla
• Općina Teslić,
• Općina Odžak
• Općina Žepče
• Općina Kakanj
• Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
• Općina Olovo
• Tržni centar Omega Tuzla
• GIKIL Lukavac
• Javna ustanova Gradski stadion Tušanj Tuzla
• TUZLAFARM doo Tuzla
• Alma-Ras Olovo
• Bazar Gračanica
• Pivara Tuzla
• Poliklinika „Vaše zdravlje“ (TUZLAFARM)
• IRM Company
• Fabrika cementa Lukavac
• Univerzitetski klinički centar Tuzla
• Analitika Sarajevo
• MPS-LAB Sarajevo

Untitled-6