Prednosti LED-a

Neke od ključnih prednosti LED-a u odnosu na tradicionalnu rasvjetu su:

  • Manja potrošnja električne energije u poređenju sa ostalima sijalicama u rasponu od 50% do 80%
  • Duži životni vijek sijalica  sa trajanjem od 50.00 do 100.000 radnih sati
  • Do 60% manja priključna snaga
  • Garancija na LED rasvjetu u periodu od 2 do 5 godina u zavisnosti od modela
  • Mnogo  manji  troškovi održavanja

zasto_led_alfanur

Zbog svoje energetske efikasnosti, LED rasvjeta se najčešće primjenjuje na mjestima gdje su svjetla uključena duže vrijeme. LED rasvjeta se može koristiti u proizvodnim pogonima, na parking mjestima, kao ulična rasvjeta, u različitim objektima, te na bilo kojim unutrašnjim ili vanjskim lokacijama  koje se koriste u poslovne i industrijske svrhe, u prostorima namijenjenim za umjetnost, zabavu i rekreaciju,  u lokalnim zajednicama ili u domaćinstvima i kućanstvima.

Prednosti i primjena LED rasvjete je višestruka i višenamjenska.

Untitled-6